Clasa a IX-a

Apăsați pe unul dintre acestea pentru a sări la structurarea pe lecții.


Pseudocod

Denumire material Descriere pe scurt
Prezentare generală Definirea limbajului pseudocod și vocabularul acceptat.
Date Clasificarea datelor și caracteristicele acestora.
Operatori (pseudocod) Operatorii limbajului pseudocod.

Introducere C++

Denumire material Descriere pe scurt
Prezentare generală Definirea limbajului și exemple de programe.
Elemente de bază Vocabularul limbajului, identificatorii variabilelor și secvențele de comentarii.
Structura unui program C++ Arhitectura unui algoritm C++, toate componentele unui program.
Tipuri de date Tipurile de date împreună cu dimensiunea și valorile pe care le pot memora.
Declararea variabilelor Posibilitățile de declarare a variabilelor.
Citire / Afișare (cin/cout) Citirea și afișarea datelor în limbajul C++ folosind funcțiile predefinite cin și cout.
Variabile globale Variabilele „văzute” pe întreg programul din momentul declarării.
Variabile locale Variabilele „provizorii” care se șterg după executarea blocului de instrucțiuni în care au fost declarate.
Operatori (C++) Operatorii de bază care definesc operațiile principale dintre date.

Structuri de control

Denumire material Descriere pe scurt
Introducere Definirea structurilor de control și clasificarea lor.
if - else Permite condiționarea executării unei instrucțiuni în funcție de valoarea de adevăr a condiției.
dacă - altfel Echivalenta în pseudocod a structurii if - else.
while Structură repetitivă care permite executarea instrucțiunilor cât timp este îndeplinită o condiție.
cât timp..execută Echivalenta în pseudocod a structurii while.
do while Structură repetitivă cu test final care execută instrucțiunile și apoi verifică condiția, pentru a stabili dacă se repetă executarea.
repetă..până când Echivalenta în pseudocod a structurii do while, cu mici diferențe, explicate în materialul specific.
for Permite executarea repetitivă a unor instrucțiuni, de un anumit număr de ori.
pentru Denumită și o „structură repetitivă cu număr cunoscut de pași”, este echivalenta instrucțiunii for.
switch Permite executarea instrucțiunilor pe cazuri, în funcție de valoarea numerică a expresiei (condiției).
în cazul Echivalenta în pseudocod a structurii switch.

Fișiere

Denumire material Descriere pe scurt
Proceduri și tipuri de acces Modalitățile de citire și scriere în fișiere text.

Tablouri unidimensionale (vectori)

Denumire material Descriere pe scurt
Definire Definiția și organizarea datelor într-un tablou unidimensional.
Declararea vectorilor Declararea cu diferite tipuri de date a vectorilor.
Citirea / Afișarea elementelor Citirea și afișarea unuia, sau a mai multor elemente.
Inserarea elementelor Inserarea unui element „în mijloc”, prin crearea de spațiu.
Ștergerea elementelor Eliminarea unui element „din mijloc” prin eliberarea spațiului și permutarea tuturor elementelor.
Căutarea unui element Parcurgerea și căutarea unui anumit element într-un șir ordonat sau neordonat.
Vector caracteristic Oferă posibilitatea bifării aparițiilor unor elemente.
Vector de frecvență Numără aparițiile unor elemente sau proprietăți, prin incrementarea fiecărei poziții corespunzătoare.

Tablouri bidimensionale (matrice)

Denumire material Descriere pe scurt
Definire Definirea și structurarea elementelor unei matrice.
Declararea matricelor Declararea cu diferite tipuri de date a matricelor
Citirea / Afișarea elementelor Citirea și afișarea unui element, unei linii, unei coloane, unor secvențe etc.
Matrice pătratică O matrice cu număr egal de linii și coloane. Apare noțiunea de diagonală principală și secundară.