Limbajul C++

Limbajul C++ este un limbaj de programare compilat. Apărut pentru prima dată în anii '80, este considerat în mare parte ca o îmbunătățire a limbajului C.

  Devenind unul dintre cele mai populare limbaje de programare în anii '90, facilitează și inovează utilitatea limbajului C. Acest limbaj suportă programarea procedurală, abstractizarea datelor, programarea orientată pe obiecte etc.

Exemplul algoritmului care afișează celebrul "Hello World!":

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  cout<<"Hello World!"<<endl;
  return 0;
}

Răsfoiește materialele limbajului C++

Titlul materialului Descriere pe scurt
Elementele de bază Aflați informații despre vocabularul limbajului, care cuprinde setul de caractere, structura identificatorilor și tipurile separatorilor.
Structura unui program C++ Arhitectura unui algoritm se împarte în mai multe componente, de la directiva de preprocesare, până la funcția principală, acolo unde se stabilește ordinea executării instrucțiunilor.
Tipuri de date Tipurile de dată oferă mai multe indicii despre felul unei variabile, fie ea număr întreg, real, o dată de tip caracter, sau o dată logică.
La rândul lor, aceastea diferă între ele prin memoria ocupată, numărul de zecimale (la date numerice), domeniul de definiție al valorii stocate etc.
Declararea variabilelor Există două modalități principale de declarare a unei variabile și anume simpla declarare și declararea cu valoare predefinită; se pot defini și inițializa mai multe variabile odată, după cum este exemplificat în acest material.
Citirea / Afișarea variabilelor (cin/cout) Citirea de la tastatură a datelor se va face folosind construcția cin. La afișare se va folosi cout. Accesați materialul pentru mai multe detalii.
Variabilele globale Variabilele globale sunt date vizibile în întreg programul din momentul declarării. Sunt inițializate automat cu 0 și nu pot avea același nume.
Variabilele locale Variabilele locale sunt vizibile doar în blocul de instrucțiuni în care au fost declarate. Ele sunt „create” doar atunci când se execută blocul respectiv de instrucțiuni și sunt șterse din memorie la finalul executării.
Sunt inițializate cu o valoare aleatorie.
Operatori (C++) Operatorii sunt simboluri care definesc operații între una, două, sau 3 date. Sunt de mai mult tipuri și au prioirtăți diferite. Vizitați inclusiv materialul Prioritatea operatorilor pentru mai multe detalii despre oridea priorităților operatorilor.