Citirea/Afișarea datelor (cin/cout)

Citirea datelor

  Pentru a citi datele de la tastatură, folosim construcția cin. Ea este inlcusă în biblioteca <iostream>. Divizată, această denumire provine de la prescurtarea cuvântului „consolă”(console) și prefixul cuvântului „inițiere”(initialize).
  Vom folosi operatorul >> imediat după construcția de citire și pentru a separa datele (constantele literare) între ele.

cin>>a; // Citirea unei variabile
cin>>a>>b>>c; // Citirea mai multor variabile succesiv

Afișarea datelor

  Pentru a afișa pe ecran date, vom folosi cout. De asemenea, ea este declarată în biblioteca <iostream>. Litera „c” reprezintă prescurtarea cuvântului „consolă”(console), iar „out” numește sugestiv o returnare de date.
  Operatorul << este esențial pentru a separa la afișare datele, atât între ele, cât și între constantele literare (caractere).

int a = 1, b = 2, c = 3;
cout<<a<<endl; // Se afișează conținutul variabilei a
cout<<a<<b<<c<<endl; /* Se afișează cele 3 variabile fără spații */
cout<<a<<' '<<b; /* Se afișează variabila a separată de b printr-un spațiu */

Exemplul afișării secvenței în consolă:

1
123
1 2

  Dacă vrem să afișăm cuvinte, le vom încadra între ghilimele (" "). Dacă la afișare este un singur caracter (un spațiu, o literă etc.), se încadrează între apostrofuri (' ').

int a = 5, b = 4;
cout<<"Suma este "<<a + b<<endl;
cout<<"Suma este "<<a<<'+'<<b<<'='<<a+b;

Exemplul afișării secvenței în consolă:

Suma este 9
Suma este 5+4=9

Citirea / Afișarea cu „interfață prietenoasă”

Uneori, vom dori să afișăm mesaje care să îndrume utilizatorul. Spre exemplu, atunci când citim o variabilă, să afișăm înainte numele variabilei citite.

La rezolvarea problemelor de Bacalaureat, vom evita să afișăm mai mult decât ceea ce se cere, astfel că acest segment are utilizare în practică.

int a, b, c;
cout<<"Introduceti cele 3 valori:\na= ";
cin>>a;
cout<<"\nb= ";
cin>>b;
cout<<"\nc= ";
cin>>c;
cout<<"\nSuma celor 3 numere este: "<<a+b+c;

După executare (ceea ce am introdus de la tastatura este scris cu verde) :

Introduceti cele 3 valori:
a= 5
b= 7
c= 3
Suma celor 3 numere este: 15