Elementele de bază ale limbajului C++

Vocabularul limbajului

Setul de caractere

 • litere mari și mici din alfabetul latin
 • cifrele 0-9
 • caractere speciale:, ; . ! ' " _ < > = + = * / ^ & ( ) [ ] { }

Identificatori (nume)

  Un identificator poate conține litere, cifre și caracterul subliniere (_) și începe obligatoriu cu o literă sau _.
  Ex: x, y, suma, media_aritmetica, mediaAritm, a1, a2, _maxim

Este bine de evitat folosirea diacriticelor în denumirea variabilelor, funcțiilor etc.

  Identificatorii sunt: predefiniți (există în limbaj și au o semnificație ce nu poate fi modificată; se numesc și cuvinte rezervate), predeclarați (în unele biblioteci există variabile care au o declarație prestabilită, dar care poate fi modificată) și utilizatori (sunt declarați de utilizator).

Separatori și comentarii

 • universali: spațiu, tab, enter
 • enumerare: ,
 • separator de instrucțiuni: ;
 • comentarii:
  • // - marchează un comentariu de la plasarea lui până la sfârșitul rândului
  • /* - începutul unui comentariu pe mai multe rânduri
   */ - sfârștiul comentariului
  // O secvență
  // de comentariu
  
  /* O secvență
  de comentariu */