Tipuri de date

  Tipurile de date reprezintă un aspect important în limbajul C++, întrucât furnizează informații despre domeniul de definiție al datei și operațiile care se pot realiza cu aceasta.
  Cel mai utilizat tip este int și reprezintă tipul numerelor întregi. Este reprezentat pe 4 octeți și poate memora valori între -231 ... 231-1(231 ≈ 2,147 mld).
  Unele tipuri întregi diferă între ele prin proprietatea signed / unsigned (cu semn sau fără semn); la cele fără semn se marchează această proprietate prin construcția unsigned adăugată în fața declarației tipului de dată.

Tipul char și unsigned char, deși memorează numere întregi, nu le afișează pe acestea, ci caracterul cu codul ASCII corespunzător.

Tipurile de date simple întregi, reale și caracter:

Tipul de dată Dimensiune Intervalul de valori
int
unsigned (int*)
4 octeți
4 octeți
-2 31 ... 2 31 - 1
0 ... 2 32 - 1
short (int*)
unsigned short (int*)
2 octeți
2 octeți
-2 15 ... 2 15 - 1
0 ... 2 16 - 1
long (int*)
unsigned long (int*)
4 octeți
4 octeți
-2 31 ... 2 31 - 1
0 ... 2 32 - 1
long long (int*)
unsigned long long (int*)
8 octeți
8 octeți
-2 63 ... 2 63 - 1
0 ... 2 64 - 1
float 4 octeți 0 ... 2 32 - 1
double 8 octeți 0 ... 2 64 - 1
long double 10 octeți 0 ... 2 80 - 1
char
unsigned char
1 octet
1 octet
-2 7 ... 2 7 - 1
0 ... 2 8 - 1
bool 1 octet 0 sau 1
void no size -

* Atunci când declarăm variabile întregi nu este necesar să scriem și construcția int după cele anterioare. Exemple de declarări în materialul Declararea variabilelor.

  Tipurile reale float, double și long double pot memora numere reale, cu o precizie în general de 7 , 15, respectiv 18 zecimale (poate varia în funcție de memoria ocupată).

  Variabilele de tipul bool pot avea doar valorile 0 sau 1, corespunzătoare valorilor true sau false. Este utilizat în cazul unor date care vor memora doar proprietatea de adevărat sau fals.

  Tipul void este utilizat ca tipul returnării unui subprogram și arată că acesta nu returnează nicio valoare. Tipul void mai este utilizat și ca tip de pointer, dar nu la nivel de liceu.