Tablouri bidimensionale

Tabloul bidimensional este o structură omogenă de date de același tip, organizată pe linii și coloane.

  Diferă de cel unidimensional prin faptul că elementele sunt dispuse pe linii și coloane (2 dimensiuni), astfel că fiecărui element îi corespunde un indice de linie și unul de coloană.

  Tabloul bidimensional (numit și matrice) poate fi privit astfel:

Tablou bidimensional

  Tabloul A are n*m elemente. Numerotarea liniilor și a coloanelor se face de la 0 la n-1 (pentru linii), respectiv m-1 (pentru coloane).


Răsfoiește alte articole despre matrice

Denumire Descriere pe scurt
Declararea matricelor Declararea tablourilor bidimensionale se poate face simplu, sau cu valori predefinite.
Citirea / Afișarea elementelor Citirea de la tastatură a elementelor unei matrice se face pentru fiecare element, folosind indicele liniei și al coloanei fiecăruia.
Afișarea se poate face pentru un element, o linie, o coloană etc.
Matrice pătratică Matricea pătratică are același număr de linii și coloane. Se definesc noțiunile de diagonală principală și secundară.