Citirea / Afișarea elementelor

Citirea elementelor unei matrice

  Pentru a citi elementele unui tablou bidmiensional va trebui să știm numărul liniilor și coloanelor numerelor citite. De cele mai multe ori se va citi pe linii, câte un element în fiecare coloană de pe linia respectivă.

int a[101][101],n,m;
cin>>n>>m;
for(int i=0; i<n; i++)
  for(int j=0; j<m; j++)
    cin>>a[i][j];

  Primul for parcurge fiecare linie, iar pentru fiecare linie se trece prin fiecare coloană (al doilea for) pentru a avea acces la fiecare poziție în parte. Se citește, pe rând, fiecare element, însumând un total de n*m elemente.


Afișarea elementelor unei matrice

  Foarte asemănător citirii, când afișăm elementele unei matrice vom parcurge linie cu linie, coloană cu coloană, și vom afișa fiecare element în parte.

int a[101][101],n,m;
...
for(int i=0; i<n; i++){
  for(int j=0; j<m; j++)
    cout<<a[i][j];<<' ';
  cout<<'\n';;
}

  Se folosește aceeași metodă de „nested for loops” pentru a parcurge fiecare element și pentru a le afișa. În acest exemplu,de afișare, am considerat n ca fiind numărul de linii, iar m numărul de coloane.
  Pentru formatarea afișării, între elementele de pe aceeași linie se va găsi un spațiu, iar la sfârșitul fiecărei linii vom afișa un rând nou, pentru a reprezenta sugestiv liniile taboului.