Declararea matricelor

  Declararea unei matrice are următoare sintaxă:

<tip_dată> <nume_tablou>[<nr_linii>][<nr_coloane>];

  • <tip_dată> reprezintă tipul de dată al variabilelor memorate în matrice;
  • <nume_tablou> este numele cu care vom apela tabloul / elemente din el;
  • <nr_linii> este numărul de linii pe care le conține;
  • <nr_coloane> este numărul de coloane pe care le memorează.

Exemple de declarări:

int a[101][201],n,m;
float x[10][10];
short f[2][100];

O matrice declarată global va conține inițial 0-uri în toate pozițiile. Declararea locală conține valori aleatorii, care pot influența prelucrarea datelor.

Apelarea elementelor <nume_tablou>[<linie>][<coloană>]

  Pentru a ne referi la un element din matrice, vom avea în vedere ordinea indicilor precedați de paranteze pătrate. Primul indice marchează linia pe care se află, iar al doilea coloana.
Elementul apelat prin x[a][b] se află pe linia a și coloana b.

Declararea cu elemente predefinite

  Putem declara matrice cu valori predefinite în două metode:

1. int a[2][3] = { {1,2,3} , {4,5,6} }; - vom avea 2 perechi de câte 3 elemente (am declarat un tablou cu 2 linii și 3 coloane).

2. int a[2][3] = { 1,2,3,4,5,6 }; - se vor pune elementele în ordine, în urma unei parcurgeri pe coloane. Dacă sunt mai puține elemente decât încap (linii*coloane), programul va pune 0-uri pentru a acoperi elementele lipsă.

Cele două declarări produc rezultate identice.