Matrice pătratică

Matricea pătratică este tabloul bidimensional cu număr egal de linii și coloane.

  O matrice cu n linii și n coloane se numește matrice de ordin n.

Diagonala principală a[i][i]

Diagonala principala
  Afișarea, pentru n linii și n coloane, a:
 • elementelor de pe diagonala principală: for(i=0; i<=n-1; i++) cout<<a[i][i]<<' ';
 • elementelor de deasupra diagonalei (zona 1):
  for(i=0; i<=n-2; i++){
   for(j=i+1; j<=n-1; j++) cout<<a[i][j]<<' ';
   cout<<'\n';
  }
  // sunt afișate sub formă de piramidă
  
 • elementelor de sub diagonală (zona 2):
  for(i=1; i<=n-1; i++){
   for(j=0; j<=i-1; j++) cout<<a[i][j]<<' ';
   cout<<'\n';
  }
  // sunt afișate sub formă de piramidă
  

Diagonala secundară a[i][n-1-i]

Diagonala secundara
  Afișarea, pentru n linii și n coloane, a:
 • elementelor de pe diagonala secundară: for(i=0; i<=n-1; i++) cout<<a[i][n-1-i]<<' ';
 • elementelor de deasupra diagonalei (zona 1):
  for(i=0; i<=n-2; i++){
   for(j=0; j<=n-2-i; j++) cout<<a[i][j]<<' ';
   cout<<'\n';
  }
  
 • elementelor de sub diagonală (zona 2):
  for(i=1; i<=n-1; i++){
   for(j=n-i; j<=n-1; j++) cout<<a[i][j]<<' ';
   cout<<'\n';
  }