Date

Data este un model de reprezentare a unei informații, accesibil calculatorului, asupra căruia se poate opera pentru a obține noi informații.

Practic, datele sunt cele în care se memorează informații. Calculatorul prelucrează aceste date și execută diferite operații cu ele.

Componente

Numele datei (identificator)

  Orice dată are un nume, alcătuit din litere, cifre sau caractere speciale(ex. x, maxim, a2, nume_prenume). Acesta are ca scop diferențierea datelor între ele și poate numi sugestiv o proprietate a informației stocate.

Valoarea datei

  Orice dată este stocată într-o zonă de memorie. Valoarea datei reprezintă conținutul acestei zone.

Atributele datei

  Atributele datelor sunt proprietăți ale acestora care determină modul în care sunt tratate de către sistem. Acestea sunt 3 la număr:

 1. tipul datei
 2. metoda reprezentării în memorie
 3. lungimea reprezentării

Dintre acestea, pe noi ne interesează în mod special tipul datei.

Tipul datei definește apartenența datei la o anumită clasă de date, căreia îi corespunde un anumit model de reprezentare internă.

Prin urmare, tipul de dată furnizează informații despre:

 • mulțimea valorilor pe care le poate avea o dată de acel tip
 • tipul de operatii care se poate aplica datelor de tipul respectiv
 • modul de reprezentare în memorie și denumirea zonei de memorie ocupată

Clasificarea datelor

Putem considera 4 mari categorii de clasificare:

I. Clasificare după momentul în care intervin în algoritm/program

 1. date de intrare - ce se dă
 2. date de ieșire - ce se cere
 3. date de lucru/manevră

II. Clasificare după modul în care își modifică valoarea pe parcursul executării programului

 1. variabile - își modifică valoarea pe parcurs
 2. constante - nu își modifică valoarea

III. Clasificare după numărul de valori care alcătuiesc data respectivă

 1. date simple - conțin o singură valoare
 2. date structurate - conțin mai multe valori (ex. vectori, matrice)

IV. Clasificare după tipul de dată

 1. date numerice
 2. date de tip caracter/șir de caractere
 3. date logice - corespunzătoare valorilor true și false

Vezi informații despre tipurile de dată ale variabilelor din C++.