Această lecție prezintă operatorii din pseudocod. Pentru operatorii din C++, vezi aici !

Operatori (pseudocod)

Operatorii reprezintă unul sau mai multe caractere (uneori și litere) asociate unor operații care se efectuează într-un algoritm.

  Acești operatori sunt deci niște simboluri care definesc o anumită operație între date. Spre exemplu, în matematică, adunarea a două numere este marcată de semnul „+”.

Este importantă prioritatea operatorilor atunci când se lucrează cu mai multe tipuri. Vezi articolul Prioritatea operatorilor.

I. Operatorii aritmetici

1. Ridicarea la putere: ^ („control”) / **

a^2 //a2
2**3 //23

2. Multiplicativi

 • înmulțire: * („asterix”)
 • împărțire: / („slash”)
 • restul împărțirii întregi: % („mod”)
2*a //dublul lui a
(a*b)/2 //jumătatea produsului dintre a și b
a%3 //restul împărțirii lui a la 3
10%3 //rezultatul este 1 (10:3=3 rest 1) 

Putem folosi operatorul % pentru a afla mai multe proprietăți despre un număr (paritate, ultima cifră etc.)

a%2 // = 0, dacă a este par
   // = 1, dacă a este impar

a%10 //ultima cifră a lui a
a%100 //ultimele două cifre ale lui a
a/10%10 //penultima cifră a lui a (dacă a este întreg!)

3. Aditivi

 • adunare: + („plus”)
 • scădere: - („minus”)
(a+b)/2 //media aritmetică dintre a și b
10+7-12+3 /*rezultatul este 8 (se respectă ordinea efectuării operațiilor din aritmetică)*/

II. Operatorii relaționali

 • < - strict mai mic
 • <= - mai mic sau egal
 • > - strict mai mare
 • >= - mai mare sau egal
 • = - egalitate
 • !=, <> - inegalitate

Exemple

(3 < 6) = true
(7 >= 7) = true
(5 <> 5) = false

III. Operatorii logici

1. Negația: !, not

Operatorul de negație schimbă valoarea unui operand cu complementul său. Spre exemplu, orice număr nenul negat va produce valoarea 0 (false).

/*Dacă variabila a are valoarea 18, următoarea expresie are valoarea true*/
!a=0 /*este adevărat, deoarece complementul unei valori true este întotdeauna false*/

De luat aminte că !true=false, iar !false=true.

A nega o expresie se rezumă la a înlocui operatorii logici și relaționali cu complemetul corespunzător.

/*Următoarea expresie este adevărată când variabila a nu aparține intervalului deschis (5,10)*/
!(a>5 și a<10)
/*Echivalentul acesteia eliminând negația este următoarea*/
(a<=5) sau (a>=10)

Complemenții principalilor operatori (relație reciprocă)

Operator Complement
< >=
> <=
= !=
și sau

2. Conjuncție: și

Se va returna true atunci când ambii operanzi au valoarea true, în rest valoarea va fi false.

//a=0, b=0
a și b = false
//a=1, b=0
a și b = false
//a=1, b=1
a și b = true

(a<=20) și (a>9) /*Adevărat dacă a aparține intervalului (9,20]*/

3. Disjuncție: sau

Se va returna true atunci când cel puțin unul din operanzi are valoarea true, astfel că două valori false vor returna tot false.

//a=0, b=0
a sau b = false
//a=1, b=0
a sau b = true
//a=1, b=1
a sau b = true

(a>10) sau (a<=5) /*Adevărat dacă a aparține intervalului (-∞,5] U (10,+∞)*/

IV. Operatorul de atribuire <-

Operatorul de atribuire <- este utilizat atunci când vrem să atribuim o valoare unei date:
< variabilă > <- < expresie >


V. Operatorul concatenare +

Reunește două șiruri de caractere și furnizează un singur astfel de șir.

"Buna " + "ziua" = "Buna ziua"
"unt" + "delemn" = "untdelemn"

De remarcat faptul că acest operator nu adaugă de la sine caracterul spațiu, astfel că el trebuie pus manual.

"Targu" + "Mures" = "TarguMures"
"Targu" + " Mures" = "Targu Mures"
"Targu" + " " + "Mures" = "Targu Mures"