cât timp

Schema logica instructiunea cat timp

  Instrucțiunea cât timp este echivalenta în pseudocod a structurii while. Ele au același principiu de executare. Instrucțiunile din cât timp se vor executa atâta timp cât condiția va fi adevărată când programul verifică iarăși condiția de adevăr.

Sintaxă

┌─cât timp <conditie> execută
│ <instructiuni>
└■
/*Legendă
<...> - trebuie obligatoriu înlocuit corespunzător */

Implementare

a) Enunț: Să se afișeze prima cifră a unui număr natural din intervalul [0,109].

citește n (număr natural)
┌─cât timp n>9 execută
│   n/=10;
└■
scrie n
6853312
2
5
0

  Această metodă de rezolvare a problemei din enunț va „strica” numărul inițial, astfel că dacă ne-ar fi trebuit mai târziu, trebuie operată o copie a originalului.

b) Enunț: Se citesc numere până la întâlnirea lui 0. Să se afișeze suma numerelor pare citite.

citește n
s<-0
┌─cât timp n<>0 execută
│ ┌─dacă n%2=0 atunci
│ │   s<-s+n
│ └■
│   citește n
└■
scrie s
14
420
1
16191C342
0
776
7
33
0
0

  Pentru rezolvarea acestui enunț, vom folosi o structură cât timp, în care vom pune condiția „n diferit de 0”, astfel că executarea se va opri la întâlnirea lui 0. În interiorul structurii, vom verifica dacă ultimul număr citit este par, iar în caz afirmativ îl adunăm la sumă. Citim o nouă valoare și ne întoarcem la condiție. Când n este 0, se operște executarea instrucțiunii cât timp și se afișează suma reținută în variabila s.