Structuri de control

  Uneori, atunci când implementăm un algoritm, vom dori să condiționăm executarea unor instrucțiuni. Acest lucru este posibil cu ajutorul structurilor de control. Cu ele putem asigura executarea unor pași atunci când este indeplinită o condiție, sau să se repete până la un anumit moment.

Clasificarea structurilor de control

Categorii Denumire structură Descriere pe scurt
Structuri
alternative
simple if-else Se execută un bloc de instrucțiuni dacă o condiție este adevărată, iar în caz contrar se execută alt bloc.
dacă-altfel Echivalentă în pseudocod a structurii if, au același principiu de funcționare. Se vor executa anumite instrucțiuni doar dacă este adevărată condiția, altfel se execută instrucțiunile de pe altă ramură.
multiple switch În funcție de valoarea unei expresii, se va căuta cazul echivalent cu valoarea expresiei și se vor executa instrucțiunile din dreptul cazului respectiv.
în cazul Cu același principiu ca instrucțiunea switch, se vor executa instrucțiunile din cazul corespunzător valorii expresiei evaluate.
Structuri
repetitive
condiționate
anterior
while Se vor executa instrucțiunile din interior atâta timp cât condiția este adevărată.
cât timp..execută Cât timp condiția este adevărată, se execută instrucțiunile din interior de mai multe ori. Este echivalenta în pseudocod a instrucțiunii while.
for Cunoscută și drept o „structură repetitivă cu număr cunoscut de pași”, instrucțiunile din interior se vor executa până când indicele ales nu mai îndeplinește condiția de continuitate.
pentru Echivalenta în pseudocod a instrucțiunii for, se va alege un indice care pornește de la o valoare și i se adună o rație până când nu mai îndeplinelște condiția de continuitate.
condiționate
posterior
do while Cu un principiu asemănător cu cel al instrucțiunii while, în această instrucțiune se vor executa mai întâi instrucțiunile, urmând ca abia după executarea lor să se evalueze condiția.
repetă..până când Se vor repeta condițiile până când condiția este falsă. Dacă această condiție este deja falsă când se intră în structură, instrucțiunile se vor fi executat o dată până când să se iasă din structură.
Este, în mare parte, echivalenta în pseudocod a instrucțiunii do while.