Șiruri de caractere

Un șir de caractere este o structură de date ordonată ce conține caractere, la care ne referim prin intermediul poziției lor.

  Șirurile de caractere sunt tablouri, iar astfel fiecărui caracter îi corespunde o poziție în el (numerotarea începe de la 0).

În C++, un șir de caractere se termină prin marca de sfârșit de șir, corespunzătoare codului ASCII 0 (NULL).

Declararea șirurilor de caractere

Sintaxa declarării: char <nume_sir>[<nr_max_caractere>];

  • char este tipul de dată al șirurilor de caractere;
  • <nume_sir> este numele cu care ne vom referi la șirul nostru;
  • <nr_max_caractere> este numărul maxim de caractere pe care îl are șirul (se include și marca de sfârșit de șir).
Exemple:
char cuvant[21];
char s[]="Șir inițializat";

  Referirea la un element din șir se va face ca la tablourile unidimensionale. Prima literă din șirul cuvant[21] se află în cuvant[0], a doua în cuvant[1], ultima în cuvant[20].

Declararea globală a unui șir va face ca toate elementele să fie inițial NULL, iar declararea locală va aduce valori aleatorii în toate pozițiile.