atoi( )

  Subprogramul atoi() realizează conversia unui șir într-un număr întreg.

atoi()

Parametri

 • <șir> : șirul convertit;

Returnare

  Funcția va returna un număr întreg, reprezentând conversia șirului transmis ca parametru într-un număr.

Utilizare

  Apelarea subprogramului atoi() presupune includerea bibliotecii <cstdlib> în directiva de preprocesare.

Enunț: Se citește un șir de caractere ce conține cel mult 9 cifre. Afișați numărul format din cifrele care apar în șir, în ordinea apariției lor.

#include <cstdlib>
...
int main(){
 char s[1001],t[10];
 int n=0;
 cin.get(s,1001);
 for(int i=0; s[i]!=NULL; i++)
  if(s[i]>='0' && s[i]<='9')
   t[n++]=s[i];
 t[n]=NULL;
 cout<<atoi(t);
 return 0;
}
R0JH5S 1 S76 SA04
517604

  Vom verifica pentru fiecare caracter din text dacă acesta este o cifră; în caz afirmativ îl punem în șirul t și creștem indicele n care ne va arăta câte cifre am găsit.
  După finalizarea căutării, vom introduce o marcă de sfârșit de șir pe ultima poziție, pentru a „închide” șirul, apoi apelăm funcția atoi().

+ Putem scrie condiția folosind funcția strchr(): if(strchr("0123456789",s[i]))