itoa( )

  Subprogramul itoa() realizează conversia unui număr într-un șir de caractere, în baza precizată.

itoa()

Parametri

 • <nr> : numărul pe care îl convertim;
 • <șir> : șirul unde memorăm conversia;
 • <bază> : baza în care se realizează conversia.

Utilizare

  Apelarea subprogramului itoa() presupune includerea bibliotecii <cstdlib> în directiva de preprocesare.

#include <cstdlib>
...
int main(){
 char s[21];
 int n;
 cin>>n;
 itoa(n,s,2);
 cout<<n<<" in baza 2: "<<s<<'\n';
 itoa(n,s,16);
 cout<<n<<" in baza 16: "<<s<<'\n';
 return 0;
}
2898
2898 in baza 2: 101101010010
2898 in baza 16: B52

  Funcția memorează în șirul s numărul n convertit în baza precizată.