strcat( )

  Subprogramul strcat() lipește un șir de caractere la finalul unui alt șir.

strcat()

Parametri

 • <destinație> : șirul căruia îi lipim caracterele;
 • <sursă> : șirul pe care îl concatenăm.

Utilizare

  Cele două funcții de concatenare (strcat() și derivata ei, strncat()), fac parte din biblioteca <cstring> care trebuie inclusă în directiva de preprocesare în orice algoritm în care folosim unul din cele două subprograme.

  Pentru a concatena conținutul unui șir la finalul altuia, vom folosi funcția strcat().

#include <cstring>
...
int main(){
 char s[101], fructe[21];
 cin.get(fructe,21);
 strcat(s, "Ma duc sa cumpar ");
 strcat(s, fructe);
 cout<<s;
 return 0;
}
portocale
Ma duc sa cumpar portocale

  După citirea șirului vom alipi lui s un șir de caractere, urmând să mai apelă o dată funcția pentru a concatena șirul citit.
  Acest subprogram se asigură să înlocuiască mărcile de sfârșit de șir, prin urmare nu este nevoie să punem manual.


strncat()

strncat()

  Cu un principiu asemănător de funcționare, funcția strncat() are un al treilea parametru. Acest parametru va semnifica numărul maxim de elemente concatenate.

#include <cstring>
...
int main() {
 char s[]="alb",t[21];
 cin.get(t,21);
 strncat(s,t,5);
 cout<<s;
 return 0;
}
astru76461sdfa
albastru

  Pe acest exemplu, funcția va lipi la finalul șirului s primele 5 caractere din t. Inclusiv acest subprogram asigură o marcă de sfârșit de șir la final.