strlen( )

  Subprogramul strlen() determină numărul caracterelor dintr-un șir.

strlen()

Parametri

  • <șir> : un șir de caractere

Returnare

  Se returnează o valoare care corespunde numărului de caractere al unui șir de caractere (cu excepția lui NULL).
  A nu se crea confuzia că returnează dimensiunea în memorie a șirului, el arată strict numărul de caractere introduse în șir (până la prima marcă de sfârșit de șir, pe care nu o numără).

Utilizare

  Funcția strlen() face parte din biblioteca <cstring>, ce trebuie inclusă în directiva de preprocesare.

#include <cstring>
...
char s[]="Albastru închis";
cout<<"Sirul s are " << strlen(s) << " caractere.";
Sirul s are 15 caractere.