Clasa a XI-a

Apăsați pe unul dintre acestea pentru a sări la structurarea pe lecții.


Tehnici de programare

Denumire material Descriere pe scurt
Backtracking Tehincă folosită în problemele în care se generează toate soluțiile, iar soluția este o submulțime a datelor de intrare.
Divide et Impera Procedeu recursiv, este folosit în problemele care se pot divide în probleme mai simple de același timp, rezultatele fiind combinate într-unul final.

Grafuri neorientate

Denumire material Descriere pe scurt
Terminologie Definirea unui graf neorientat și noțiunile definitorii ale acestuia.
Reprezentarea în memorie. Modalități de a memora mulțimile nodurilor și muchiilor pentru a putea săvârși operații cu acestea.
Conexitate Lanț O succesiune de muchii care unesc nodurile între ele.
Ciclu O succesiune de muchii care pornesc și se termină în același nod.
Graf conex Un graf în care există cel puțin un lanț între oricare două noduri.
Componentă conexă Un subgraf conex.
Graf parțial Un graf care are mai puține muchii, dar la fel de multe noduri decât graful de referință.
Subgraf Un graf cu mai puține noduri, dar toate muchiile care au ambele extremități între nodurile rămase.
Graf complementar. Graful cu același număr de noduri și toate muchiile care nu apar în graful de referință.
Grafuri speciale Graf nul Un graf fără nicio muchie.
Graf complet Un graf care are toate muchiile posibile între toate nodurile sale.
Graf hamiltonian Un graf în care există un ciclu elementar ce unește toate nodurile.
Graf eulerian Un graf în care există un ciclu care cuprinde toate muchiile grafului.

Grafuri orientate

Denumire material Descriere pe scurt
Terminologie Definirea și terminologia de bază a unui graf orientat.
Reprezentarea în memorie Posibilitățile de reprezentare în memorie a grafurilor orientate și observarea indiciilor despre graf din acestea.
Conexitate Drum O succesiune de arce care unesc nodurile între ele.
Circuit Un drum simplu în care primul nod coincide cu ultimul.
Graf tare conex Un graf în care există cel puțin un drum între oricare două noduri.
Componentă tare conexă Un subgraf tare conex.
Graf parțial Un graf orientat cu același număr de noduri, dar mai puține muchii.
Subgraf Un graf cu mai puține noduri și fără muchiile care au măcar o extremitate printre nodurile scoase.

Arbori

Denumire material Descriere pe scurt
Terminologie Definirea unui arbore cu rădăcină și noțiunile aferente acestuia.
Reprezentarea în memorie Metoda de reprezentare în memorie specifică arborilor, care poate oferi diferite indicii despre un arbore.