Reprezentarea în memorie

Vector de „tați”

  Vectorul de „tați” memorează pentru fiecare nod în parte ascendentul direct (tatăl); pentru rădăcină se memorează 0.

Vector de „tati”

  Lucrând cu noduri numerotate de la 1, vom memora ascendenții pe pozițiile corespunzătoare fiecărui nod.

Proprietăți ale vectorului de „tați”

  1. Rădăcina are memorată valoarea 0;
  2. Nodurile care nu apar deloc în vector sunt frunze;
  3. Gradul unui nod care nu este rădăcină reprezintă numărul aparițiilor + 1 (legătura cu ascendentul său);