Conexitatea grafurilor neorientate

  Conexitatea grafurilor neorientate constă în clasificarea succesiunilor de noduri și muchii în diferite structuri, precum lanțuri, cicluri, componente conexe.

Denumire Descriere pe scurt
Lanț O succesiune de vârfuri unite între ele prin muchii.
Ciclu O succesiune de vârfuri prin care se ajunge înapoi la primul vârf în urma parcurgerii pe muchii.
Graf conex Este graful în care există cel puțin un lanț între oricare două noduri.
Componentă conexă Un subgraf conex.