Conexitate

  Conexitatea grafurilor orientate constă în clasificarea succesiunilor de noduri și arce în diferite structuri, precum drumuri, circuite, componente tare conexe.

Denumire Descriere pe scurt
Drum O succesiune de noduri unite între ele prin arce.
Circuit O succesiune de noduri prin care se ajunge înapoi la primul nod în urma parcurgerii pe arce.
Graf tare conex Este graful în care există cel puțin un drum între oricare două noduri.
Componentă tare conexă Un subgraf tare conex.