Componentă tare conexă

  Fie G=(X,E) un graf orientat.

Se numește componentă tare conexă a grafului G un subgraf al său maximal în raport cu proprietatea de tare conexitate.

  Pe scurt, o componentă tare conexă este o parte din graf care are proprietatea de tare conexitate.

Un graf tare conex este format dintr-o singură componentă tare conexă. Un nod izolat reprezintă la rândul lui o componentă conexă.

Graf conex + Componenta tare conexa

  • Primul graf este tare conex, astfel este compus dintr-o singură componentă tare conexă.
  • Al doilea graf are 3 componente tare conexe (cele încercuite). Pe oricare din ele am considera-o separat, ar reprezenta un graf tare conex.