Graf parțial

  Fie G=(X,E) un graf orientat.

Se numește graf parțial al lui G un graf G1=(X1,E1), cu proprietatea că X1=X și E1 este o submulțime a mulțimii E.

  Graful parțial conține aceleași noduri, dar mai puține arce decât graful inițial.

Graf orientat + Graf partial

  În stânga se află un graf orientat, iar în dreapta este graful parțial din care lipsesc arcele ce au extremitatea inițială într-un nod impar.

Numărul maxim de grafuri parțiale ale unui graf orientat cu m arce este: 2m.